Vi söker jurist och platsutvecklare

Jurist men inriktning mot fastighetsrätt
Vill du bidra till ett tryggare samhälle? Centrum för AMP söker jurist med inriktning mot fastighetsrätt

Centrum för AMP söker en jurist med inriktning mot fastighetsrätt. Tjänsten passar dig som är redo för en ny spännande utmaning, som vill utvecklas i en nyinrättad tjänst där du får vara med och öka tryggheten i samhället. En av grundtankarna i centrumets verksamhet är att det genom att aktivera allmänna platser går att skapa mer trivsamma, attraktivare och tryggare miljöer. Som Centrum för AMPs jurist får du möjlighet att hitta sätt att ge lokala AMP:s rätt förutsättningar för att kunna förändra offentliga platser. Inledningsvis kommer en av dina huvudsakliga uppgifter vara att utifrån rådande lagstiftning utveckla och utforma förutsättningarna för det inflytande över allmänna platser som enligt AMP-modellen krävs för ett framgångsrikt arbete. En annan viktig uppgift är att vara rådgivande och ge juridiskt stöd till de parter som vill starta och utveckla lokala AMP:s.

Läs mer

Platsutvecklare
Vill du göra skillnad?
Centrum för AMP söker en platsutvecklare

Här är en unik chans för dig som vill axla en nyinrättad tjänst i en kontext som genomsyras av ett stort samhällsengagemang. En av grundtankarna i Centrum för AMP:s verksamhet är att det genom att aktivera allmänna platser går att skapa mer trivsamma, attraktivare och tryggare närmiljöer för människor att vistas i. Internationellt har man inom placemaking tagit fram en modell som kallas för The Power of 10. Modellen har sin grund i tanken att platser blomstrar när de som använder platsen har många olika anledningar till att vara där. Det offentliga rummet används för att skapa platser som tillför ett mervärde i stadsmiljön och där människor vill uppehålla sig.

Läs mer