Vi söker jurist och platsutvecklare

Jurist men inriktning mot fastighetsrätt
Vill du bidra till ett tryggare samhälle? Centrum för AMP söker jurist med inriktning mot fastighetsrätt

Centrum för AMP söker en jurist med inriktning mot fastighetsrätt. Tjänsten passar dig som är redo för en ny spännande utmaning, som vill utvecklas i en nyinrättad tjänst där du får vara med och öka tryggheten i samhället. En av grundtankarna i centrumets verksamhet är att det genom att aktivera allmänna platser går att skapa mer trivsamma, attraktivare och tryggare miljöer. Som Centrum för AMPs jurist får du möjlighet att hitta sätt att ge lokala AMP:s rätt förutsättningar för att kunna förändra offentliga platser. Inledningsvis kommer en av dina huvudsakliga uppgifter vara att utifrån rådande lagstiftning utveckla och utforma förutsättningarna för det inflytande över allmänna platser som enligt AMP-modellen krävs för ett framgångsrikt arbete. En annan viktig uppgift är att vara rådgivande och ge juridiskt stöd till de parter som vill starta och utveckla lokala AMP:s.

Läs mer

Platsutvecklare
Vill du göra skillnad?
Centrum för AMP söker en platsutvecklare

Här är en unik chans för dig som vill axla en nyinrättad tjänst i en kontext som genomsyras av ett stort samhällsengagemang. En av grundtankarna i Centrum för AMP:s verksamhet är att det genom att aktivera allmänna platser går att skapa mer trivsamma, attraktivare och tryggare närmiljöer för människor att vistas i. Internationellt har man inom placemaking tagit fram en modell som kallas för The Power of 10. Modellen har sin grund i tanken att platser blomstrar när de som använder platsen har många olika anledningar till att vara där. Det offentliga rummet används för att skapa platser som tillför ett mervärde i stadsmiljön och där människor vill uppehålla sig.

Läs mer

BOSTADSFORUM 2020

Välkommen till två fullspäckade konferensdagar som ger dig all information du behöver för att bli uppdaterad om läget på bostadsmarknaden. Möt politiker, ekonomer, bostadsutvecklare, kommuner, fastighetsägare med flera och ta del av unika analyser och insikter. Med en talarlista omfattande fler än 40 experter från hela den svenska bostadsbranschen garanterar Bostadsforum både tyngd, bredd och högsta kvalitet i programmet.

Vi har som vanligt tagit fram ett program som ger dig uppdaterad och värdefull kunskap för att underlätta beslut för en hållbar och affärsmässig bostadsutveckling. 

Urval av talare är:

 • Fredrik Reinfeldt, ordförande Centrum för AMP
 • Karin Belander, Affärschef analys, Svefa
 • Madeleine Eneskjöld, VD, Juni Strategi
 • Susanna Höglund, Ekonomichef, Allmännyttan
 • Ted Lindqvist, VD, Evidens
 • Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR
 • Mikael Anjou, effektiviserings-konsult
 • Maria Pleiborn, demograf, WSP
 • Torgny Hellberg, Koncernchef, Modexa
 • Anna Rogberg, Konsult, Evidens
 • Magnus Skiöld, Styrelseordförande, Midroc

Varmt välkommen till Bostadsforum den 17-18 mars

Centrum för AMP anställer Sara Eriksdotter Bjurström som vd

Sara Eriksdotter Bjurström anställs som vd för Centrum för AMP. Hon tillträder tjänsten den 16 mars.

Sara Eriksdotter Bjurström har lång och bred erfarenhet från den kommunala sektorn där hon arbetat som såväl samhällsplanerare och planarkitekt som chef för ett flertal olika förvaltningar.

– I Sara Eriksdotter Bjurström har vi funnit den viktiga kombinationen av förståelse för och erfarenhet av kommunalt beslutsfattande tillsammans med mångårigt engagemang för stadsutveckling, som kommer föra Centrum för AMP framåt. Vi kan nu fördjupa vårt arbete med att finna lämpliga piloter för vår modell i kommun-Sverige. Det säger Fredrik Reinfeldt, ordförande för Centrum för AMP.

Sara Eriksdotter Bjurström kommer närmast från en befattning som chef för avdelningen Strategisk planering inom Uppsala kommun, en tjänst som hon innehaft sedan 2017. Hon har tidigare arbetat som chef för olika avdelningar inom både Nynäshamns kommun och Haninge kommun. Dessförinnan även som planarkitekt i Haninge kommun och samhällsplanerare i Danderyds kommun.

– Som yrkesverksam inom stadsbyggnadsbranschen i närmare 20 år har mitt fokus länge legat på att skapa en levande och attraktiv samhällsmiljö där människor vill uppehålla sig. Att på ett för mig nytt sätt få vara med och skapa offentliga rum som är tillgängliga för alla och där alla kan trivas känns som ett väldigt viktigt och spännande uppdrag, säger Sara Eriksdotter Bjurström.

Presskontakt: Fredrik Van Kesbeeck Andersson, 08-522 785 26, fredrik.andersson@ampcentrum.se 

Centrum för AMP är en ideell förening för att främja etablering, utveckling och spridning av Affärs- och MedborgarPlats-modellen (AMP) i Sverige. Centrumets uppgift är att samla den kunskap och erfarenhet som finns om hur man skapar säkra och trygga platser i närmiljön, såväl i Sverige som internationellt, och att utveckla sådan kunskap för svenska förhållanden. Centrumet ska också vara behjälpligt med konkreta råd och tips för de aktörer, både offentliga och privata, som vill inleda ett AMP-arbete. AMP-modellen har utvecklats av Trygghetskommissionen. Branschorganisationen Svensk Försäkring, branschorganisationen Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan har bildat Centrum för AMP.

Vad är Centrum för AMP?

Svensk Försäkring, Svensk Handel och de fyra fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan har gemensamt bildat Centrum för AMP. Centrumets uppgift är att samla den kunskap och erfarenhet som finns i fråga om hur man skapar säkra och trygga platser i närmiljön, såväl i Sverige som internationellt, och utveckla sådan kunskap för svenska förhållanden. Centrumet ska också vara behjälpligt med konkreta råd och tips för de aktörer, både offentliga och privata, som vill inleda ett AMP-arbete. Fredrik Reinfeldt är centrumets ordförande.